Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem ACARA PRAHA je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává následující informace.

Společnost ACARA PRAHA s.r.o., se sídlem U Trati 3240/44, 100 00 Praha, Strašnice, IČ: 257 93 055, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 70758 (dále jen „ACARA PRAHA“) provozuje e-shop na webových stránkách www.acara.cz (dále také „E-shop“).  ACARA PRAHA jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech zákazníků a jiných subjektů údajů, a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

 • Registrovaným uživatelem – osoba, která má na E-shopu založený uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u ACARA PRAHA či nikoli.

 • Neregistrovaným uživatelem – osoba, která navštívila E-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u ACARA PRAHA či nikoli.

 • Uživatelem infolinky – osoba, která uskutečnila telefonní hovor s infolinkou provozovanou ACARA PRAHA na tel. čísle: +420 232 000 888.

 • Zákazníkem – registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u ACARA PRAHA.

 • Uživatelem – společně Registrovaní uživatelé, Neregistrovaní uživatelé, Uživatelé infolinky a Zákazníci.

Zpracování osobních údajů Uživatelů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze k níže vyjmenovaným účelům. Uživatelé nejsou povinni ACARA PRAHA své osobní údaje poskytnout. V některých případech to však může být nezbytné pro využití nabídky zboží a služeb na E-shopu. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, vzhledem k rozsahu a účelům popsaným níže.

 1. Plnění kupní smlouvy

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem provozování svých podnikatelských aktivit a za účelem umožnění poskytování služeb, které nabízí na E-shopu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA může za tímto účelem zpracovávat následující osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, firmu, adresu bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, případně jakékoliv další údaje, které byly za tímto účelem Uživatelem dobrovolně poskytnuty, např. telefonní číslo.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě vzájemné smlouvy, požadavku Uživatele a svého oprávněného zájmu na splnění vzájemné smlouvy. Jakékoliv další zpracování osobních údajů, které byly Uživatelem dobrovolně poskytnuty, probíhá na základě oprávněného zájmu ACARA PRAHA na zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění procesů, které jsou součástí služby Uživateli.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let.

 1. Vedení uživatelského účtu

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem poskytování očekáváných funkcí E-shopu Registrovaným uživatelům, a to zejména za účelem zjednodušení jejich budoucího objednávkového procesu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA může za tímto účelem zpracovávat následující osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, firmu, adresu bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu, kontaktní adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, případně jakékoliv další údaje, které byly za tímto účelem Uživatelem dobrovolně poskytnuty, např. telefonní číslo.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě vzájemné smlouvy a na základě oprávněného zájmu na zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění procesů, které jsou součástí služby Uživateli.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let od registrace a v případě, že Registrovaný uživatel přes svůj uživatelský účet nakoupil, tak po dobu 5 let od posledního nákupu.

 1. Vyřizování požadavků a dotazů

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem provozování funkčního komunikačního systému, který umožňuje potřebný kontakt s Uživateli.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA může za tímto účelem zpracovávat takové osobní údaje Uživatelů, které Uživatelé poskytnou v rámci svého dotazu nebo požadavku, typicky jméno, příjmení, e-mailovou adresu apod.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje Uživatelů na základě svého oprávněného zájmu na řešení požadavků Uživatelů za účelem provozování funkčního E-shopu.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu vyřízení požadavku a dále po dobu 5 let.

 1. Zlepšování zákaznického servisu

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává nahrávky hovorů na telefonní infolinku za účelem poskytnutí nejvyššího standardu zákaznického servisu a za účelem zlepšování zákaznické zkušenosti. ACARA PRAHA využívá tyto nahrávky k vyhodnocení kvality zákaznického servisu za účelem jeho zlepšování a současně může tyto nahrávky využít k vytvoření databáze nejčastějších problémů a požadavků zákazníků a poskytnout zákazníkovi potřebné informace předem na E-shopu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA za tímto účelem zpracovává nahrávky hovorů Uživatelů infolinky.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje Uživatelů infolinky na základě jejich souhlasu. Uživatel infolinky je vždy předem informován ze strany ACARA PRAHA o tom, že hovor může být nahráván, a bez jeho souhlasu nebude hovor nahráván.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let.

 1. Plnění právních povinností

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje také proto, že mu to v některých případech nařizují zákony, které se na něj vztahují.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA za tímto účelem zpracovává takové údaje, jejichž zpracování mu zákon v konkrétních případech ukládá. Může se jednat například o povinnosti spojené s účetnictvím, v takovém případě může ACARA PRAHA zpracovávat například jméno a příjmení, firmu, bydliště nebo sídlo, fakturační adresu, kontaktní adresu, IČ, DIČ apod.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností, které mu zákon ukládá.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu, kterou mu právní předpisy v konkrétním případě předepisují.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem informování Uživatelů o svých produktech a souvisejících službách.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA za tímto účelem zpracovává jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Právní základ zpracování:

V případě, že je Uživatel Zákazníkem, ACARA PRAHA mu může zaslat newsletter na základě svého oprávněného zájmu. Pokud Zákazník nemá o newsletter zájem, má možnost se z jeho odběru odhlásit v každém jednotlivém newsletteru nebo ještě před obdržením prvního newsletteru v e-mailu potvrzujícím objednávku na E-shopu.

ACARA PRAHA může newsletter zasílat také Uživatelům, kteří se k newsletteru přihlásili, a to na základě jejich souhlasu. Uživatel, který dal k zasílání newsletteru souhlas, se může z newsletteru odhlásit prostřednictvím odkazu v každém jednotlivém newsletteru.

Doba zpracování:

ACARA PRAHA osobní údaje za tímto účelem zpracovává po dobu 5 let od udělení souhlasu.

 1. Ochrana oprávněného zájmu

Účel zpracování osobních údajů:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje za účelem případného vymáhání svých práv nebo obrany v případě sporu.

Kategorie zpracovávaných údajů:

ACARA PRAHA může v takovém případě zpracovávat osobní údaje Uživatelů, které se vztahují k individuálnímu případu, například jméno, příjmení, firmu, bydliště nebo sídlo, emailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ či údaje o objednávce.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a to jak svého, tak svých Uživatelů.

Doba zpracování:

Osobní údaje za tímto účelem ACARA PRAHA zpracovává po dobu 5 let od započetí zpracovávání osobních údajů, pokud delší dobu zpracování neukládá v konkrétním případě právní předpis.

 1. Zpracování přístupových dat při návštěvě E-shopu

Účel zpracování osobních údajů:

Soubory serverových záznamů jsou vytvářeny a ukládány za účelem udržování technologického zabezpečení.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Při přístupu do E-shopu jsou určitá přístupová data automaticky zpracovávána jako tzv. server logy. Konkrétně se jedná o zpracování těchto dat: (i) název navštívené webové stránky; (ii) verze/typ použitého prohlížeče; (iii) operační systém Uživatele; (iv) přechozí navštívená webová stránka (odkazující URL); (v) čas serverového požadavku; (vi) objem přenesených dat; (vii) host name přistupujícího počítače (IP adresa). Tyto informace neumožňují ACARA PRAHA osobně identifikovat Uživatele, IP adresa je však považována za osobní údaj.

Právní základ zpracování:

ACARA PRAHA zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu na vytvoření a udržování technologického zabezpečení.

Doba zpracování:

Data obsažená v souborech serverových záznamů ACARA PRAHA zpracovává po dobu 5 let.

 

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci nebo smluvním partnerům ACARA PRAHA.

 1. Orgány veřejné moci

Orgánům veřejné moci sděluje ACARA PRAHA osobní údaje pouze na základě pokynů subjektů údajů a dále v případech, kde tak ukládá zákon, nebo z důvodu ochrany oprávněných zájmů ACARA PRAHA nebo oprávněných zájmů třetích osob.

 1. Smluvní partneři

ACARA PRAHA může osobní údaje předat také smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.Poskytovatelé služeb spojených s komunikací se zákazníky

Osobní údaje sdílí ACARA PRAHA s některými partnery, kteří ACARA PRAHA pomáhají zajišťovat komunikaci se zákazníky, např. zařídit rozesílku newsletterů nebo provozovat infolinku. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, nebo údaje o objednávce.

BSSHOP s.r.o.

Spojenecká 1111

541 01 Trutnov

IČ: 275 27 255

DIČ: CZ27527255

STORMWARE s.r.o.

Za Prachárnou 4962/45

586 01 Jihlava

IČ: 25313142

DIČ: CZ25313142

 

Přepravci

Osobní údaje sdílí ACARA PRAHA s přepravci tak, aby mohly být řádně doručeny veškeré objednávky. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, nebo údaje o objednávce.

RSC Logistics, logistické družstvo
Masarykovo nábřeží 2018/10,
120 00 Praha 2 – Nové Město

IČO: 48151556
DIČ: CZ48151556

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
Opravářská 944/2
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČO: 28202376
DIČ: CZ28202376

 

Geis s.r.o.

Zemská 211/I
337 01 Ejpovice, okres Rokycany
IČO: 44567359

DIČ: CZ44567359

 

Zásilkovna s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9

IČ: 28408306

DIČ: CZ28408306

 

Poskytovatelé platebních služeb

Osobní údaje sdílí ACARA PRAHA s poskytovateli platebních služeb za účelem realizace plateb. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, číslo platební karty nebo číslo účtu. 

GOPAY s.r.o.

Planá 67

370 01 Planá

Česká republika

IČ: 26046768

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

IČ: 00001350

DIČ: CZ699000761

 

Poskytovatelé technických služeb spojených s E-shopem

Osobní údaje sdílí ACARA PRAHA také s poskytovateli technických služeb spojených s E-shopem. Mezi sdílené údaje může patřit jméno a příjmení, e-mail, obchodní firma, IČ/DIČ, telefonní číslo, fakturační/korespondenční adresa, údaje o nakoupených produktech, IP adresa nebo číslo účtu.

BSSHOP s.r.o.

Spojenecká 1111

541 01 Trutnov

IČ: 275 27 255

DIČ: CZ27527255

STORMWARE s.r.o.

Za Prachárnou 4962/45

586 01 Jihlava

IČ: 25313142

DIČ: CZ25313142

Další smluvní partneři

Mgr. Michala Králová

Velké náměstí 135/19

500 03 Hradec Králové

IČ:04439619

DIČ: CZ04439619

 

Vaše osobní údaje můžeme občas sdělit také jiným smluvním partnerům, pokud je to vhodné a přiměřené k účelu jejich zpracování.

 

Cookies

ACARA PRAHA může osobní údaje zpracovávat také v rámci cookies, více informací v Zásady použití cookies.

Práva Uživatelů

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatelé mají právo dostat informaci o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, mají rovněž právo na přístup k nim. Pokud mají Uživatelé otázku či žádost, týkající se zpracovávání jeho osobních údajů, mohou ACARA PRAHA kontaktovat.

Právo na nápravu osobních údajů

Pokud se Uživatelé domnívají, že data zpracovávaná ACARA PRAHA jsou nepřesná nebo neúplná, mají právo požadovat jejich napravení nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud Uživatelé požadují výmaz jejich osobních údajů, ACARA PRAHA tyto osobní údaje vymaže, jestliže (i) již nejsou dále nezbytná pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) Uživatel vzal zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, tato data byla zpracovávána na základě souhlasu a neexistuje další právní důvod  pro jejich zpracování; (iii) Uživatel podal stížnost na proces jejich zpracovávání a neexistuje převažující právní důvod pro další zpracovávání osobních údajů Uživatele; (iv) je jejich zpracovávání nezákonné; nebo (v) zanikla právní povinnost zpracovávat osobní údaje vyplývající z národního práva nebo z práva Evropské unie.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud ACARA PRAHA nevyřeší případné spory týkající se zpracovávání osobních údajů Uživatelů, mají Uživatelé právo požadovat omezení zpracování jejich osobních údajů. V případě omezení jejich zpracování, osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány pouze se souhlasem Uživatele nebo za účelem zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, za účelem ochrany práv třetích osob nebo z důvodu naléhavého veřejného zájmu Evropské unie nebo kteréhokoli z členských států.

Právo na přenositelnost dat

Uživatelé mají právo získat jich se týkající osobní údaje, které (i) nám poskytli; (ii) jsou zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy; a (iii) jsou ACARA PRAHA automaticky zpracovávány; vše ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Stejně tak mají Uživatelé právo na přesunutí těchto údajů k jinému «controller». Pokud by však výkon tohoto práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, ACARA PRAHA žádosti Uživatele nevyhoví.

Právo na stížnost

Uživatelé mají právo podat stížnost proti zpracovávání osobních údajů, které jsou zpracovávány za účelem vykonání úkonu ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo za účelem ochrany legitimních zájmů ACARA PRAHA či třetích osob. Pokud ACARA PRAHA následně neprokáže existenci vážného legitimního zájmu na zpracování osobních údajů, který by převyšoval zájmy Uživatelů či jejich práva a svobody, nebo pokud ACARA PRAHA neprokáže nutnost zpracování těchto osobních údajů pro zřízení, uplatnění nebo hájení právních nároků, ukončí ACARA PRAHA zpracování osobních údajů na základě dané stížnosti bez zbytečného odkladu. Uživatelé mají dále nepodmíněné právo podat stížnost proti zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na odebrání souhlasu

Uživatelé mají vždy právo odebrat dříve udělený souhlas ke zpracování jejich osobních údajů. Odebrání souhlasu však zpětně neovlivní oprávněnost zpracování osobních údajů na základě dřívějšího souhlasu, odebrání dopadá pouze na následná zpracování. Po uplatnění tohoto práva ACARA PRAHA ukončí zpracování daných osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Žádosti týkající se uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv a otázky týkající se zpracování osobních údajů Uživatelé směřují na telefonní číslo + 420 232 000 800 nebo na e-mailové adrese objednavky@acara.cz.

ACARA PRAHA následně na žádosti Uživatelů zareaguje co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce (ve výjimečných případech je možné toto právo omezit, například v případě ohrožení práv třetích osob). V případě pochybností o souladu s povinnostmi mohou Uživatelé kontaktovat ACARA PRAHA na telefonním čísle +420 232 000 800 nebo na e-mailové adrese objednavky@acara.cz, nebo, pokud je to vhodné, mohou podat stížnost státnímu dozorovému orgánu.

Osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.